No Result
 • Latest Post
 • Hottest Thread
 • Most Viewed
No Result

CHUYÊN GIA AN NINH

Chào mừng đến với CHUYÊN GIA AN NINH.

 1. Thông Báo - quy định Threads / Posts  Bài viết cuối

  1. Cập nhật các thông báo mới nhất dành cho tất cả các thành viên

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
 2. Chuyên Mục An Ninh Nhà Máy Threads / Posts  Bài viết cuối

  các vấn đề liên quan tới an ninh nhà máy

  1. Các nguyên tắc cơ bản trong việc bố trí mô hình đảm bảo an ninh tại nhà máy.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  2. Nguyên tắc xây dựng các chính sách an ninh, an toàn tại nhà máy

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Mô hình sử dụng thiết bị AN kết hợp với nhân viên An ninh

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  4. Nguyên tắc phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động trộm cắp, thông đồng, phá hoại tài sản, trang thiết bị.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  5. Tầm quan trọng đối với AN trong việc quản lý tài sản cá nhân, bưu phẩm, hóa đơn, chứng từ.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  6. Các nguyên tắc cơ bản trong việc kiểm soát các hoạt động con người, phương tiện, hàng hóa ra - vào nhà máy.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  7. Các nguyên tắc đảm bảo an ninh tài sản trong việc quản lý nhập - xuất hàng hóa, nhà rác, kho phế liệu.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  8. Tầm quan trọng và vai trò của nhân viên bảo vệ trong việc duy trì, quản lý việc tuân thủ, phòng ngừa đảm bảo an toàn lao động, PCCC trong nhà máy.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  9. Quy trình phòng ngừa, phòng chống, xử lý xung đột, bạo lực trong môi trường làm việc.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  10. Quy trình, nguyên tắc đảm bảo an ninh trong các vụ việc đình công, bạo loạn

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  11. Quy trình xử lý các vụ việc liên quan tới đe dọa, hành hung CBNV bên ngoài Công ty

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  12. Quy trình, nguyên tắc quản lý, xử lý các vụ việc liên quan tới cháy nổ, chập điện, tràn nước, bể kiếng, vi phạm tiếng ồn, vi phạm nội quy của tòa nhà...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  13. Quy trình xử lý, báo cáo một sự việc, sự cố xảy ra tại nhà máy

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  14. Quy trình xử lý sự cố ngộ độc thực phẩm, tại nạn lao động

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
 3. Chuyên Mục An Ninh Tòa Nhà Threads / Posts  Bài viết cuối

  các vấn đề an ninh liên tòa nhà

  1. Các nguyên tắc cơ bản trong bố trí mô hình đảm bảo an ninh tòa nhà văn phòng, căn hộ, KS.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  2. Nguyên tắc xây dựng các chính sách an ninh, an toàn tại các tòa nhà

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát an ninh, an toàn trong không gian mở của tòa nhà

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  4. Mô hình sử dụng thiết bị AN kết hợp với nhân viên An ninh

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  5. Nguyên tắc phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động trộm cắp, thông đồng, phá hoại tài sản, trang thiết bị trong tòa nhà.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  6. Tầm quan trọng đối với AN trong việc quản lý tài sản cá nhân, bưu phẩm, hóa đơn, chứng từ.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  7. Các nguyên tắc cơ bản trong việc kiểm soát các hoạt động con người, phương tiện, hàng hóa ra - vào tòa nhà, hầm giữ xe, căn hộ, văn phòng....

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  8. Các nguyên tắc đảm bảo an ninh tài sản trong việc quản lý nhập - xuất hàng hóa, nhà rác, phương tiện, vật tư thi công, lắp đặt bên trong tòa nhà.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  9. Tầm quan trọng và vai trò của nhân viên bảo vệ trong việc duy trì, quản lý việc tuân thủ, phòng ngừa đảm bảo an toàn lao động, PCCC, an toàn điện, nước, thoát hiểm...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  10. Quy trình phòng ngừa, phòng chống, xử lý xung đột, bạo lực trong khuôn viên tòa nhà

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  11. Quy trình, nguyên tắc đảm bảo an ninh trong các vụ việc, bạo loạn, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  12. Quy trình xử lý các vụ việc liên quan tới đe dọa, hành hung CBNV bên ngoài ngoài tòa nhà

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  13. Quy trình, nguyên tắc quản lý, xử lý các vụ việc liên quan tới cháy nổ, chập điện, tràn nước, bể kiếng, vi phạm tiếng ồn, vi phạm nội quy của tòa nhà...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  14. Quy trình xử lý, báo cáo một sự việc, sự cố xảy ra tại tòa nhà

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  15. Quy trình xử lý sự cố tai nạn lao động, sự cố thang máy, còi báo nhiệt, báo cháy...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  16. Tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát AN - AT trong không gian mở của tòa nhà

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
 4. Chuyên Mục An Ninh Cá Nhân Threads / Posts  Bài viết cuối

  Các vấn đề an ninh liên quan tới cá nhân

  1. Phương pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tình huống cướp giật, cưỡng đoạt tài sản trên đường

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  2. Phương pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tình huống lừa đảo chiếm đoạt tài sản, qua mạng, ngoài xã hội...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Phương pháp phòng ngừa, xử lý tình huống bị hành hung, cưỡng hiếp..

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  4. Ứng dụng công nghệ, thiết bị vào việc đảm bảo an toàn, an ninh tại gia đình (chống trộm, báo nhiệt, cảm biến, theo dõi di chuyển..)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  5. Biện pháp cách thức xử lý tình huống bị nhắn tin, gọi điện đe dọa, tống tiền...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
 5. Chuyên Mục Trang Thiết Bị Công Nghệ An Ninh Threads / Posts  Bài viết cuối

  Các thiết bị liên quan tới an ninh : camera, cửa từ, máy dò kim loại, máy chấm công, máy giữ xe, cctv....

 6. Chuyên Mục Trang Thiết Bị An Toàn Threads / Posts  Bài viết cuối

  Các thiết bị liên quan tới PCCC, áo phản quang, gậy cao su,đồ bảo hộ lao động.....

Tình hình diễn đàn

Thành viên đang kích hoạtThành viên đang kích hoạt

Hiện đang có 3 người trực tuyến. 0 Thành viên 3 Khách viếng thăm

Nhiều người truy cập nhất là 1,042, 18-10-2019 lúc 01:53 AM.

Thống kê CHUYÊN GIA AN NINHThống kê CHUYÊN GIA AN NINH

Chủ đề
0
Bài viết
0
Thành viên
1
Thành viên kích hoạt
0

Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, admin

Chú giải của Biểu tượngChú giải của Biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Không chứa bài viết chưa đọc
Không chứa bài viết chưa đọc
Diễn đàn là một chuyên mục
Diễn đàn là một chuyên mục
Diễn đàn là đường liên kết
Diễn đàn là đường liên kết