Diễn đàn: Chuyên Mục An Ninh Tòa Nhà

các vấn đề an ninh liên tòa nhà

Diễn đàn con Threads / Posts  Bài viết cuối

 1. Các nguyên tắc cơ bản trong bố trí mô hình đảm bảo an ninh tòa nhà văn phòng, căn hộ, KS.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 2. Nguyên tắc xây dựng các chính sách an ninh, an toàn tại các tòa nhà

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 3. Tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát an ninh, an toàn trong không gian mở của tòa nhà

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 4. Mô hình sử dụng thiết bị AN kết hợp với nhân viên An ninh

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 5. Nguyên tắc phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động trộm cắp, thông đồng, phá hoại tài sản, trang thiết bị trong tòa nhà.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 6. Tầm quan trọng đối với AN trong việc quản lý tài sản cá nhân, bưu phẩm, hóa đơn, chứng từ.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 7. Các nguyên tắc cơ bản trong việc kiểm soát các hoạt động con người, phương tiện, hàng hóa ra - vào tòa nhà, hầm giữ xe, căn hộ, văn phòng....

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 8. Các nguyên tắc đảm bảo an ninh tài sản trong việc quản lý nhập - xuất hàng hóa, nhà rác, phương tiện, vật tư thi công, lắp đặt bên trong tòa nhà.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 9. Tầm quan trọng và vai trò của nhân viên bảo vệ trong việc duy trì, quản lý việc tuân thủ, phòng ngừa đảm bảo an toàn lao động, PCCC, an toàn điện, nước, thoát hiểm...

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 10. Quy trình phòng ngừa, phòng chống, xử lý xung đột, bạo lực trong khuôn viên tòa nhà

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 11. Quy trình, nguyên tắc đảm bảo an ninh trong các vụ việc, bạo loạn, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 12. Quy trình xử lý các vụ việc liên quan tới đe dọa, hành hung CBNV bên ngoài ngoài tòa nhà

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 13. Quy trình, nguyên tắc quản lý, xử lý các vụ việc liên quan tới cháy nổ, chập điện, tràn nước, bể kiếng, vi phạm tiếng ồn, vi phạm nội quy của tòa nhà...

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 14. Quy trình xử lý, báo cáo một sự việc, sự cố xảy ra tại tòa nhà

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 15. Quy trình xử lý sự cố tai nạn lao động, sự cố thang máy, còi báo nhiệt, báo cháy...

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 16. Tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát AN - AT trong không gian mở của tòa nhà

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ