Diễn đàn: Chuyên Mục An Ninh Nhà Máy

các vấn đề liên quan tới an ninh nhà máy

Diễn đàn con Threads / Posts  Bài viết cuối

 1. Các nguyên tắc cơ bản trong việc bố trí mô hình đảm bảo an ninh tại nhà máy.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 2. Nguyên tắc xây dựng các chính sách an ninh, an toàn tại nhà máy

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 3. Mô hình sử dụng thiết bị AN kết hợp với nhân viên An ninh

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 4. Nguyên tắc phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động trộm cắp, thông đồng, phá hoại tài sản, trang thiết bị.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 5. Tầm quan trọng đối với AN trong việc quản lý tài sản cá nhân, bưu phẩm, hóa đơn, chứng từ.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 6. Các nguyên tắc cơ bản trong việc kiểm soát các hoạt động con người, phương tiện, hàng hóa ra - vào nhà máy.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 7. Các nguyên tắc đảm bảo an ninh tài sản trong việc quản lý nhập - xuất hàng hóa, nhà rác, kho phế liệu.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 8. Tầm quan trọng và vai trò của nhân viên bảo vệ trong việc duy trì, quản lý việc tuân thủ, phòng ngừa đảm bảo an toàn lao động, PCCC trong nhà máy.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 9. Quy trình phòng ngừa, phòng chống, xử lý xung đột, bạo lực trong môi trường làm việc.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 10. Quy trình, nguyên tắc đảm bảo an ninh trong các vụ việc đình công, bạo loạn

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 11. Quy trình xử lý các vụ việc liên quan tới đe dọa, hành hung CBNV bên ngoài Công ty

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 12. Quy trình, nguyên tắc quản lý, xử lý các vụ việc liên quan tới cháy nổ, chập điện, tràn nước, bể kiếng, vi phạm tiếng ồn, vi phạm nội quy của tòa nhà...

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 13. Quy trình xử lý, báo cáo một sự việc, sự cố xảy ra tại nhà máy

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ
 14. Quy trình xử lý sự cố ngộ độc thực phẩm, tại nạn lao động

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa bao giờ